Home >> NL-DE >> Dinxperlo - Suderwick

Dinxperlo (NL) - Suderwick (DE) : [Location]

7 feb 2009

De gemarkeerde grens tussen Dinxperlo, Nederland (deze kant) en Suderwick, Duitsland (overkant).
The marked border between Dinxperlo, Netherlands (this side) and Suderwick, Germany (other side)

7 feb 2009

Het Nederlandse bord "Einde Dinxperlo" op Duits grondgebied.
The Dutch sign "End Dinxperlo" on Germany territory.

7 feb 2009

Precies op de grens, Duitsland links, Nederland rechts.
Exactly on the border, Germany left, Netherlands right.

7 feb 2009

Nogmaals.
Again.

7 feb 2009

"Einde Suderwick" op de grens.
"End of Suderwick" on the border.

7 feb 2009

De straat ligt in Nederland, met uitzondering van de stoep (en de auto's) aan de overkant. De loopbrug tussen 2 bejaardentehuizen is dus grensoverschrijdend.
The street is in the Netherlands, execpt the sidewalk (and the cars) at the other side. The bridge between the two retirementhomes is on the bordercrossing.